Definition av hållbarhet

Stacks Image 10
Ord är viktiga och samtidigt ett problem. Många beslutsfattare och opinionsbildare saknar tillräcklig kunskap eller insikt vilket kan döljas bakom ord, ord och ord, och det avslöjas inte.
En vanlig allmänjournalist har sällan tillräckligt djupa kunskaper inom "hållbarhetsområdet" vilket leder till få ifrågasättanden och följdfrågor. Det skapar osäkerhet och möjlighet att glida på målen. Vad exakt är hållbart?
Klimatanpassat? Grönt? Milövänligt? Vegetariskt? Fossilfritt? Bio? Ekologisk? Svanenmärkt? Förnyelsebart? ReCyklat?
I Sverige finns en mängd begrepp och 15-20 hållbarhets certifieringar av olika slag. Inom EU finns ca 400 certifieringar eller liknande inom olika "hållbarhets" - aspekter. Så VAD är då hållbarhet?EN definition av hållbarhet måste utgå från OIKOS (Grekiska, en jord i balans och resurshållning av jordens resurser). Detta innebär att vi inte får överutnyttja dessa resurser. En begrepp för detta är den sk Over-shooting Day”: som för Sveriges del passerades redan i april 2018.


De grundläggande resurserna för allt levande är vatten, näringsämnena och energi. De kritiska kretsloppen är kopplade till fosfor, kväve, kalium och kol. Breddar vi synsättet är alla jungfruliga material en ändlig resurs som inte kan överutnyttjas i överproduktion och konsumtion. I ett socioekonomisk perspektiv kommer vi in på hur vi löser frågan om ”samhällets” funktioner eller gemensamma funktioner som idag finansieras i Sverige vis skatt av konsumtion, moms, och produktion - företagsbeskattning till stor del.

Begrepp som fossilfritt och förnybart, innebär inte direkt att de är hållbara, ex vis att basera transporter lagring mm på batteriteknik som förbrukar kritiska och globala råvaror. Med nuvarande produktionstakt kommer inom 10 år ämnen som kobolt och litium inte finnas tillgängliga - ämnen som är centrala för batteritekniken. Och det är inte heller helt klart hur man tar hand om de utbytta batterierna… Så visst är utsläppen obefintliga när en elbil kör från punkt A till punt B. Men om man tar med allt vad bilen orsakar i t ex tillverkningen av bil, batterier och el för uppladdning, då är det inte alls säkert att elbilden är det smartaste valet.