Vår vision och verksamhet

Ordet OIKOS härleds till ca 3000 år f k och är ett grekiskt uttryck för jorden och balans - hållbarhet. Jorden avbildas ofta som en jordglob med ett hus som definierar Eco och Nomus = Ekonomi = hushållning.

OIKOSLabs mission är att utveckla och visa på hållbara koncept system och lösningar som baseras på OIKOS - resurssnålhet och en jord i balans. Vidare att skapa förståelse för de bakomliggande samband som är grunden för att nå just balans och hushålla med jordens resurser.


Stacks Image 8