Vår vision och verksamhet

Ordet OIKOS härleds till ca 3000 år f k och är ett grekiskt uttryck för jorden och balans - hållbarhet. Jorden avbildas ofta som en jordglob med ett hus som definierar Eco och Nomus = Ekonomi = hushållning.

OIKOSLabs mission är att utveckla och visa på hållbara koncept system och lösningar som baseras på OIKOS - resurssnålhet och en jord i balans. Vidare att skapa förståelse för de bakomliggande samband som är grunden för att nå just balans och hushålla med jordens resurser.

Vi vill att fler inser de utmaningar vi står inför och att de nödvändiga förändringarna kommer möta på motstånd. Motstånd därför att det finns dom som är emot förändring i största allmänhet och dom som tror att de kommer att förlora på förändringen. Motstånd som behöver brytas ner genom att visa konkreta lösningar och beskriva ett sammanhang som inte handlar om politik eller locka dina röster - utan om att kunna bo och leva på ett sätt som naturen klarar av.

Stacks Image 8