Stacks Image 21
Mats Brunell, VD och Grundare, Partner,

Mats bakgrund är en samhällsentreprenör inom ett vitt fält från att vara en av de som infört Internet i Sverige, Norden och mer, se:

www.internetmuseum.se

Detta arbete innefattar allt från etableringen av NORDUnet, SNUS och Internet Soceity Sverige, Genom SiREN-initiativet skapades första IT- kommissionen, IT-forum kopplade till Länsstyrelserna och ”IT-miljarden” till KK-stiftelsen. Mats medverkad också i teknikutveckling, affärsmodeller, strategier och politiks påverkan i olika utredningar och input till lagstiftningsförändringar.
Mats bakgrund är också som aktiv i utveckling av privata förskolor, friskolor, teknikbolag samt arbetande med kommersialisering av innovationer mm i olika företag och organisationer.
Mats är en envis och idésprutande person som vill rädda världen nu! Och han är den som outtröttligt driver på.
Stacks Image 19
Björn Marten, Partner

Hållbar systemdesigner, som startat Energiteknik-centrum i Göteborg, Biogasföreningen, och en av de personer som startade Miljöpartiet. Björn har djup kunskap om hållbarhet och samband som är unikt. Björn har också en bakgrund för tekniska system till industri bl a inom vätgasområdet och har designat biogas- och kretsloppskoncepten Circe/IWESS, och arbetet genom NGO Geist Sweden under lång tid såväl i ett svenskt sm utvecklingslandsperspektiv, framför allt i Afrika.
Stacks Image 17
Alexander Rudenstam, Associate Partner

Har jobbat med utveckling och förändring av människor, organisationer och verksamheter sen mitten av 80-talet då han avslutade ett engagemang inom partipolitiken. Jobbade med förändringar och sammanslagning av grafiska arbetsgivare- och branschorganisationerna. Drev nätverk som stöttade privata initiativ när de svenska monopolen började raseras.
Han var en central drivkraft inom kultur och humaniora för att få verksamheter som bibliotek, museer, förlag och fria konstnärer att ta klivet in de möjligheter som IT och internet erbjöd. Bland annat som chef för Den digitala salongen och ledamot i Riksarkivets styrelse.
Har varit verksam som internationell konsult hos CapGemini Ernst & Young inom telekom och media. De senaste åren jobbat med fokus på utveckling av människor, organisationer och verksamheter, framförallt utifrån ett beteendeperspektiv. Medförfattare till boken Bättre relationer på jobbet (Liber). Det senaste större engagemanget innan OIKOS Lab Solutions, var i utvecklingen av en mobil app i Wien. Har fokus på övergripande, beteende, kommunikation och strategifrågor.