Historik

OIKOSLab Future Solutions startades av Mats Brunell 2009 som ett Partnerskap av individer och ett nätverk av företag och partners som har samma grundsyn och som kan utveckla de lösningar som kan ta sig an utmaningarna att utveckla de nödvändiga lösningarna. Områden där företaget växte fram är:

  • CUT Computers, utveckling av ett lågeffekts passivkylning datorkoncept primärt för uländer
  • Byelektrifiering som föddes av behovet av att i byar kunna strömförsörja datorer och kommunikation
  • Biogas och sanitet - näringsämneshantering - IWESS
  • Biogas från organiskt avfall i städer