Om oss
Vi arbetar med förändring och utveckling för att omställa till ett mer hållbart samhälle. Förutom att förändra den infrastruktur och de modeller vi levt med så handlar det även om att förändra våra vanor och beteenden så de stämmer bättre överens med de resurser som finns att använda. För om vi tänker efter så är ju faktiskt ALLT på jorden ändligt. Vissa saker betydligt snabbare än andra.

OIKOSLab Future Solution är på olika sätt involverade inom områden som handlar om hållbarhet. Vilket i praktiken innebär: innovation, boende utveckling, förändring, beteenden, villkor, vatten, växtnäring, avlopp, boende, stadsplanering, strategier, energi, finansiering, ekonomi, skatter…
Hållbarhet är komplext och hållbarhetsfrågorna följer inga uppritade intresseområden. Och hållbarhetsfrågorna kräver nya metoder såsom scenariospel och modellering baserat på orsak- och verkanssamband som beslutsstöd.

Vi vill bidra till att fler förstår de relevanta frågorna och sammanhangen, framförallt genom att bidra till att fler lär sig ämnet. Idag kan korkade utspel från beslutsfattare klara sig, därför att de intervjuande journalisterna kan området lika dåligt som beslutsfattaren.
Vi vill agera som inspiratörer, processdrivare, kunskapsspridare och utvecklare.
Vi bidrar till en hållbar utveckling.