Partners


IC2VIL AB
S. Anders Christensson och IC2VIL AB är vår partner inom området ledningssystem scenarionspel och modellering.

Climate Policy Advisory AB
Johan Nylander och CPMA är vår partner i flera projekt inom området klimatanpassning och policy-utveckling.
www.climatepma.com


Upwis AB
Kjell Brunberg och Upwis AB är vår partner inom Internet-of-things området.
www.upwis.se

Geist Sweden NGO
Björn Marten och Gest Sweden är vår partner inom NGO-området.
www.geistsweden.eu