Verksamhet

OIKOSLabs verksamhet utgår från våra framtida behov av hållbara lösningar. Dessa utmaningar omfatta i ett vitt perspektiv nya systemlösningar för hantering av vatten, energi och inte minst sluta kretslopp av näringsämnen för att kunna säkerställa framtida livsmedelsproduktionen.

För att lösa dess utmaningar utvecklar vi koncept och tar fram system och produkter som vi i huvudsak licensierar för att andra skal kunna ta dem till marknad i Sverige och utomlands.

För att kunna hantera och lösa de ofta komplexa frågorna som omfattas av hållbar utveckling har vi tagit fram konceptet Future Solutions Lab, ett scenariospel och beslutstöd för hållbar utveckling.

Vidare utvecklar vi ekonomiska modell och instrument för att kunna införa i volym de nödvändiga lösningarna, närmast genom vårt koncept Mikro investering infrastrukturfonden.

Genom särskilt initiativ under
www.oikosacademy.org kommer vi att vidareutveckla utbildningsmaterial baserat på grunden i hållbar utveckling riktat till såväl allmänheten som för invändig i skola och beslutsfattare.

Se mer om projektverksamheten