Pågående projekt

Utveckling av funktionsbaserat IT-stödsystem
Med bidrag från Vinnova:
Specifikation av teknik och verksamhetssystem spm möjliggör bl a funktionsbaserat drifterbjudandet rör teknik i olika typer av fastigheter.

Utveckling av koncept och system för växtnäringsförädling
Med bidrag från Jordbruksverket.
Samarbete mellan OIKOSLab, OIKOSL Solutions, Hushållningssällskapet, HS konsult i Västmanland, Mälardalens högskola och Nibble Gård.

Indonesien - hållbar utveckling
Med bidrag från Energimyndigheten.
Genomförs i OIKOS Solutions AB, med extern projektledning av Climate Policy Advisory AB, Johan Nylander

Se även avslutade projekt