Pågående projekt

Utveckling av funktionsbaserat IT-stödsystem

Utveckling av koncept och system för växtnäringsförädling

Indonesien - hållbar utveckling

Läs mer...

Avslutade projekt

Kretsloppssystem för vatten, energi och näringsämneshantering

Förstudie Fillippinierna - Palawanön

2014 - 2015 Förstudie - Future Solutions Lab

2011 - 2012

Läs mer...